گیلانس پرداختکاری

گیلانس پرداختکاری

گیلانس پرداختکاری

گیلانس پرداختکاری در زیر به شرح این کالا میپردازیم.گیلانس پرداختکاری مورد استفاده در صنعت پرداختکاری میباشد.به این صورت که یکی از کالاهای اساسی مورد استفاده در این صنعت میباشد.روش کار گیلانس پرداختکاری در پرداخت کاری:در ابتدا گیلانس ها را با توجه به نیازی که مورد استفاده در پرداخت کاری میباشد انتخاب میکنیم.به طور مثال:گیلانس پشمی،گیلانس نخی لی،گیلانس ارتشی،گیلانس سفید،گیلانس هزار لا،گیلانس کرکی،گیلانس فرچهبعد از انتخاب گیلانس مورد نیاز نوبت به واکس مورد نیاز است به طور مثال:واکس پولیش و یا خمیر پولیش ساب پولیش ،واکس پولیش زرین،واکس پولیش خورشید،واکس پولیش جلابخش،واکس پولیش نورجلا،واکس استیل،واکس برنز،واکس آلومینیوم،واکس آهن،واکس نمد،واکس فرچه بعد از انتخاب نوع واکس دستگاه را روشن نموده و بعد از اینکه گیلانس در حال چرخش بود مقداری از واکس را در تماس با گیلانس میگیریم.این کار باعث میشود که با توجه به سرعت گیلانس و حرارتی که ایجاد میکند گیلانس مقداری از واکس را جذب خود نماید.بعد اتمام این کار قطعه ای میخواهیم مورد پرداخت قرار دهیم را در تماس با گیلانس قرار میدهیم.بعد از اینکار با توجه به نیاز پرداخت خود را انجام دهید.گیلانس های تولید شده در ساب پولیش به صورت دور شده و سوراخ دار میباشد.این کار باعث صرفه جویی در وقت و دقت بالا در کار میشود.

مطالب مهم لوازم پرداخت کاری: