پولکی یا واشر دستگاه پرداخت کاری تک فاز

لطفا تماس بگیرید

توضیحات کوتاه

پولکی یا واشر دستگاه پرداخت کاری تک فاز

توضیحات

پولکی یا واشر دستگاه پرداخت کاری تک فاز

توضیحات تکمیلی

برند:ساب پولیش

لطفا تماس بگیرید