بدنه یا پوسته دینام دستگاه پرداخت کاری تک فاز

لطفا تماس بگیرید

توضیحات کوتاه

بدنه یا پوسته دینام دستگاه پرداخت کاری تک فاز

توضیحات

بدنه یا پوسته دینام دستگاه پرداخت کاری تک فاز

توضیحات تکمیلی

برند:ساب پولیش

لطفا تماس بگیرید