در واقع همان خمیر جامد برای براقی میباشد.واکس های موجود در بازار برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند

در حال نمایش 10 نتیجه