ماسک پرداختکاری ماسک شئی است که به‌طور معمول برای پوشاندن صورت به کار می‌رود.
انواع مختلف آن برای حفاظت، پنهان کردن، اجرا یا سرگرمی و تفریح کاربرد دارد

در حال نمایش یک نتیجه