دستکش پرداختکاری، فراهم آوردن تجهیزات ایمنی تاثیر بسیاری در کاهش خطرات موجود و افزایش راندمان کارگران دارد. با خرید دستکش ایمنی محیطی عاری از خطر را ایجاد کرده و سرمایه خود را افزایش دهید.کاربرد دستکش ایمنی ،دستکش ایمنی می تواند در امور خانگی تا صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.انواع دستکش های ضد برش، دستکش کار، دستکش فلزی، جوشکاری، آتش نشانی، چرمی، آزمایشگاه، مواد شیمیایی خطرناک، ضربه گیر، ضد الکتریسیته و ضد اسید از این دسته می باشند.

در حال نمایش 5 نتیجه