نمد پرداختکاری

نمد پرداختکاری چیست ؟

نمد پرداختکاری چیست ؟

نمد پرداختکاری چیست ؟ همانگونه که از نام این محصول مشخص میباشد.برای پرداختکاری مورد استفاده قرار میگیرد.به طور کلی این نوع از محصول در ایران به نام نمد ترک یا نمد ترکی نامیده میشود.با توجه به این موضوع در بازار ایران قیمت نمد ترک و همچنین فروش نمد ترک مطرح میباشد.نمد پرداخت کاری برای سطوح خشن مورد استفاده قرار میگیرد به این صورت که برای روی سطح نمد چسب نمد گلدیس قرار میگیرد و بعد از آن بر روی آن پودر سنباده قرار میگیرد.بعد از خشک شدن کار بر روی قطعه شروع میشود  به طور کلی این کار جایگزین سنباده نواری میباشد.به طور کلی کار هایی که میتوان با این کالا انجام داد به شرح زیر میباشد:پرداختکاری قالب،پرداختکاری فلزات،پرداختکاری لوستر،پرداختکاری آلومینیوم،پرداختکاری برنج،پرداختکاری برنز و پرداختکاری استیل

دستگاه پرداختکاری دست دوم میباشد:

دستگاه پرداختکاری دست دوم  به طور معمول این دستگاه ها با توجه به نیاز مشتریان در طول مدت زمان معین و یا غیر معین تصمیم به تعویض میکنند که به طور معمول با توجه به نیاز جدید مشتریان به این تصمیم میپردازند.

پرداختکاری و آبکاری

موارد بالا به طور معمول در صنایع حساسی مانند پرداختکاری و آبکاری مورد استفاده قرارمیگیرد در ساب پولیش ما به موارد بالا میپردازیم.

مطالب مهم لوازم پرداخت کاری